Reservere utstyr

  • vi ikke mulighet til å leie ut utstyr før etter årsmøtet. pga akkurat flyttet inn i nytt lokale.

Utstyret ligger i Spearos klubblokale i Hus D, på Bekkelagstunet. Ormsundveien 16
Ta kontakt med oss på facebook messenger eller via epost for å få levert ut utstyr. Etter at skjema er fyllt ut.

Utstyret skal være vasket og tørket når det leveres tilbake. 
Da det vi for tidne har begrensede muligheter for tørking.

 

Å leie utstyr i Spearos

Spearos har omtrent 50 komplette sett med fridykkerutstyr til utleie. Dette er for medlemmer og arrangementer klubben holder.

Priser: 

Utleie komplett sett tre til fire dager tilbakelevert tørt: 250,-/gang. (ikke-medlem: 500,-)

Utleie komplett sett tre til fire dager tilbakelevert vått: 300,-/gang. (ikke-medlem: 600,-)

Utleie komplett til arrangement: 200,-/pr. sett pr. gang i sjøen. (ikke-medlem: 400,-)


TILBUD KUN TIL MEDLEMMER:

Utleie blybelte fire dager: 50,-/gang. 

Utleie ABC fire dager: 100,-/gang.  

Nødutleie (én sokk, én hanske, én maske, én snorkel, én finne): Gratis. 

 

 

 

Navn *
Navn
Ansvarserklæring *
Eg erklærer med dette at eg deltek i en vannaktivitet på eige ansvar og risiko. Erstatningsan Som deltakar er eg kjent med at snorkling og fridykking innebærer risiko for skadar og/eller uhell. All aktivitet med utstyr fra Spearos skjer på eige ansvar. Me oppmodar alle deltakarar til å bruke naudsynt sikkerheitsutstyr. Kvar enkelt deltakar må sjølv inspisere og vurdere tilrettelagt arena opp mot eige ferdigheitsnivå. Alle deltakarar er sjølve ansvarlege for å ha naudsynte forsikringar for å kunne delta i vannsportsaktivitetar. Spearos Oslofjord eller andre samarbeidspartnarar kan ikkje, under noko høve, haldast økonomisk eller strafferettsleg ansvarleg for eventuelle uhell, død eller personskadar som måtte førekoma under arrangementet. Dette gjeld òg eventuelle skadar på utstyr. Leietager er selv ansvarlig for å erstatte tapt eller skadet utstyr (unntak: blybelte). Deltakerar under 18 år må ha signert fullmaktserklæring frå ein føresett / myndigheitsperson. Erklæringa tek ein med til registreringa ved ankomst ved lokasjonen aktiviteten arrangerast.