Unge fridykkere

Spearos Oslofjord unge fridykkere er en gruppe for svømmedyktige barn og unge fra 7 år og oppover. Gjennom lek og moro skal de lære seg trygghet og glede over og under vann. 

Vi satser på å etablere ukentlige samlinger i svømmehall igjennom vinteren og er nå i gang med å utdanne instruktører og badevakter for å muliggjøre det. 
Treninger og aktiviteter blir holdt i basseng fra høsten til våren.
Ellers så blir det samliger rundtomkring i Oslofjorden.

Har du et barn eller ungdom som har lyst til å bli med.

Kom i kontakt med oss på facebook gruppen Spearos Oslofjord unge fridykkere.