_LEK2256.JPG

Tilbakemelding på kurs 19.-20. Oktober 2019

Hei vi ønsker tilbakemelding på kurset du var på hos Spearos/Frivannsliv. Både ris og ros gjør oss bedre!

Hvordan var gjennomføringen av teoridelen av kurset?
Hvordan var gjennomføringen av basseng-øvelsene av kurset?
Hvordan var gjennomføringen av sjø-øvelsene av kurset?
Har du noen tilbakemeldinger til oss, hva var bra, hva kunne vært bedre, savnet du noe på kurset?