Være med i styret?

Spearos Oslofjord har vokst fort og har etter første år i drift allerede bikket nesten 150 medlemmer. 
I i 2018 går vi inn i et spennende år med flytting av klubbhus, og utvidelse av tilbudet. Ved generalforsamlingen i januar vil vi gå gjennom året vi har lagt bak oss, og et nytt styre blir valgt inn. 
Har du lyst til å ha mer å si i klubben? Vi trenger folk i styret, så her er det bare å melde sin interesse. Under kan du lese litt om de forskjellige styrevervene som legges ut på anbud på nyåret:

leder

Leder styremøtene
Skal ha oversikt over styrets arbeid, koordinere det, og fordele oppgaver
Har ansvar for at det blir innkalt og avholdt minst 3 styremøter i året
Har ansvar for at det blir avholdt årsmøte innen utgangen av februar hvert år
Ansikt utad inn mot bl.a NDF og andre aktuelle samarbeidspartnere

 

nestleder

Bistår leder på styremøtene, og ansvarlig for å kalle inn til møter
Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
Har medansvar for koordinering av prosjekter med styret

   

  Promotør

  Promotøren er tidvis klubbens ansikt utad. Han eller hun er sprudlende Spearos-entusiast og publiserer arrangementer, er aktiv på nett og jobber for at klubben blir sett og hørt utad. Kreativitet får løpe løpsk med hvordan vi skal tiltrekke oss nye medlemmer! -og hvordan vi best mulig ivaretar de vi allerede har.  

  • Ansvar for facebook-siden og nettsiden
  • Ansvar for å pushe arrangementer dit det trengs
  • Presseansvarlig

   

  sekretær

  Referent og ansvarlig for informasjonsflyten i klubben. Vedkommende skriver referat fra styremøtene, har kontroll på alle dokumenter og er kontaktperson for medlemmene.

  Hun eller han er glad i strukturer, vet hvor man finner de nødvendige filene og videreformidler innspill, forespørsler og annet fra medlemsmassen. 

  • Ansvar for filstrukturen 
  • Ansvar for styrereferatene og protokoller
  • Ansvar for arkivering av avtaler
  • Ansvar for at søknadsfrister og rapporteringsfrister blir overholdt
  • Ansvar for å følge opp utstyrsreservasjoner

   

  økonomiansvarlig

  Kassereren er "økonomisjefen" i styret. Han eller hun er punktlig, pålitelig og har kontroll på det som har med penger å gjøre. 

  • Ansvar for foreningens inn- og utbetalinger og bokføring
  • Ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter
  • Ansvar for at foreningens økonomi og økonomiske spørsmål
  • Utarbeider budsjett og sørger for revisjon og kontroll
  • Har ansvar for medlemsregisteret og for å minne medlemmer om innbetaling av kontingent
  • Følger opp- og oppretter avtaler hos leverandører på vegne av klubben
  kultbilde5.jpg
  Innsats premieres. Ofte i form av kaffe og vaffel. 

  Innsats premieres. Ofte i form av kaffe og vaffel. 

  Avstemminger i styregruppen

  Avstemminger i styregruppen

  Styremøtene blir typisk avholdt i pene omgivelser og er mindre formelt enn normale styremøter..

  Styremøtene blir typisk avholdt i pene omgivelser og er mindre formelt enn normale styremøter..

  Vi håper du har lyst til å være med i en av rollene over eller bare som styremedlem! Kontakt oss gjerne på post@spearos.no eller via facebook så høres vi snart! 

  Navn *
  Navn
   
   

  I praksis er det ca. 8 styremøter i løpet av året. Mye av diskusjonen og avstemmingene foregår på facebooksiden vår. 

  Som styremedlem er du med på å gi nye- og etablerte fridykkere mulighet til å holde på med hobbyen sin. Vi jobber frivillig, men får dekket alle utgifter ifm arrangementer (mat, kurs, losji). 50% rabatt på is. Gratis lån av utstyr selv og til en venn. Arbeidet krever lite og har veldig mye å si for MANGE (p.t. 117 personer og en mulighet for alle de vi ikke har fått inn i klubben ennå).