Prosjekt: Bygge liv i Oslofjorden

Det er få hovedstader i verden man kan se fiskere dra i land makrell like ved rådhuset. Oslofjorden er likevel ikke det mest spennende stedet i verden å oppleve under vann. Foreløpig.


Illustrasjon: vekster under vann.

Illustrasjon: vekster under vann.

I starten av dette året samlet en lidenskapelig sjøinteressert gjeng seg i indre Oslofjord. Målet var å gjøre fjorden mer attraktiv. På intitiativ fra kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen startet prosjektet Under/Sjø. Kort fortalt et prosjekt der skulpturer, i form av tangrev og hengende hager, settes ut under vann i Ormsundet for å få inn mer liv der under vann. Kall det å bygge hus for liv under vann om du vil.

De fleste vil si Oslofjorden har dårlig sikt, ser tilsynelatende død ut og er veldig utsatt for forurensning. Det virker kanskje litt håpløst, men det er akkurat det som motiverer oss i prosjektet. Vi tror det kan skapes liv under vann når kunstnere møter de fremste forskerne, og sammen med dykkere og moderne teknologi finner smarte løsninger.

Topografien i Ormsundet.

Topografien i Ormsundet.

Vi, spesielt oss som fridykker og snorkler, regner mennesker som en naturlig del av livet under vann. Med mer liv i fjorden kommer flere folk for å se på, hjelpe til og kanskje livet under vann dermed sprer seg. Er du med på tankerekken?

Uansett, det starter i det små. Prosjektet har dratt inn en million kroner i støtte og er i gang med et forprosjekt. Vi er foreløpig bare en liten gjeng og vi må bli flere. Konkret inviterer vi med flere med lidenskap for sjø til en eller flere stadier i prosjektet:

  1. Juli til august: Kartlegge hva som allerede lever i Ormsundet. I praksis vil det si å snorkle/fridykke på spesifikke lokasjoner i Ormsundet for å kartlegge det som lever der. Du trenger bare en interesse for marinbiologi. Kan du ikke snorkle eller fridykke, eller har utstyr, får du opplæring og låne utstyr av oss når det passer.

  2. Høst/vinter 2019: Plassere ut de første test-elementene i sjøen. Dette krever noe ferdigheter innen fridykking. Bør ha minimum grunnkurs i fridykking. Plassere, montere, justere, markere elementene under vann.

  3. Vinter/vår og fremover: Ta vare på elementene, supplere der det trengs. Ta en tur innom iblant og se hvordan det står til. Melde tilbake eller utbedre selv der det trengs.

Illustrasjon_folkelig.jpg

Bonusen med mer liv under vann er utallige, kanskje mest konkret er mer å se på når du er ute på tur i fjordene. Mindre konkret er langsiktige miljøfordeler som friskt hav, gode holdninger, riktig politikk som sikrer bærekraftige fjorder og hav for vår- og de neste generasjonene.

Med dette er du invitert! Kanskje noe å få med noen venner eller familien på? Det forplikter ingenting og er et enkelt stykke arbeid. Blir du med fra starten av er du med på å utforme hvordan boligene for marine planter og dyr skal se ut og å skape noe helt nytt i Oslofjorden. Send e-post til helge@nahi.no eller ta kontakt via skjema under. NB dette er ikke offisielt ennå, så vennligst ikke del informasjonen ut over fridykkermiljøet.

Prosjektets kjerneteam er Karen Beate Nøsterud & Tillik Haustveit i Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé; Aleksander Nordahl & Helge Løvskar i Spearos fridykkerklubb, Anne Beate Hovind som prosjektleder i det kuratorisk teamet sammen med Elin T. Sørensen, kunstner/landskapsarkitekt.

Vi takker KORO Kunst i offentlige rom og Sparebankstiftelsen for støtte til Under/sjø.

Navn *
Navn
Helge LøvskarComment