Snakke under vann?

Snakke under vann?

Av Eva Rønningen, Helge Løvskar, og Kaja Lønne Fjærtoft


Fisker er naturligvis flinke til å kommunisere under vann. Gestikulering eller bevegelser mener forskere er årsaken til at de kan svømme så synkront og vakkert sammen som de gjør. Enkelte arter sender ut luktstoffer som en form for kommunikasjon mens andre kan finne på å benytte elektriske pulser eller produsere sitt eget lys (bioluminescens) for å formidle beskjeder. 

Vi mennesker derimot, er i likhet med en relativt liten gjeng større fisk og sjøpattedyr, avhengig av å kommunisere ved å lage lyd. Spekkhoggere, for eksempel, har som oss flere språk med forskjellige dialekter. Å kommunisere med lyd har vist seg å fungere bra over større avstander for et knippe sjøpattedyr, men for oss andre begrenser det seg til enkle gurglelyder når vi går under vann. I videoen til høyre her er et tappert forsøk på å uttrykke ord. 

Bilde1.png

Fridykkere og apparatdykkere har et sett med enkle tegn (til venste) som brukes for å kommunisere under vann. Dette enkle undervannsspråket har utviklet seg minimalt siden moderne dykking med tank startet på 40-tallet. Enkelte dykkere og klubber rundt i verden har utviklet egne tegn og metoder for å kommunisere under vann. Også her til lands har vi noen spennende varianter lokalt.

Ivar Aasen ville nok vært skuffet over at vi har gått en generasjon uten å ha samlet og forbedret ordforrådet under vann. Heldigvis har derimot tegnspråk over vann utviklet seg betraktelig de siste årene og blir gjerne et naturlig sted å trekke inn låneord til dykkere. Spearosmedlem Eva Rønningen har tegnspråk som førstespråk og har samlet en del nyttige tegn for dykkere. Her er for eksempel tegnet for flyndre og breiflabb:

Eva Rønningen er 44 år og fra Oslo. De tre siste årene har hun jobbet hos tolketjenesten i Oslo. Hun er aktiv fridykker og fotograferer både over og under vann. En fellesnevner for all aktiviteten har vært Evas evne til å formidle lydløst. Tegnspråk er nemlig hennes første språk, det muntlige kommer som nummer to.

Som et naturlig steg i evolusjonen av undervannsspråk har hun samlet et nyttig knippe tegn for dykkere i norske farevann. Kanskje vi på sikt kommer dit hen at vi kan kommunisere like effektivt med snorkelen i munn?

Tall:

signaler.jpg

Ferdig

Farlig

Sliten

Lett

Tung

Fridykking

Flere tegn du lurer på? Spør Eva via Facebookgruppen til klubben.

Breiflabb

Kamskjell

Lyr

Krabbe

Torsk

Manet

Blekksprut

Flyndre

Laks

Ørret

Fisk