Satser på barn og unge. 

Etter et meget vellykket Snorkelkurs for barn i høst har vi etablert en barne- og ungdomsgruppe, “Spearos Oslofjord unge fridykkere”. 

Målet med Spearos Oslofjord unge fridykkere er at svømmedyktige barn og unge fra 7 år og oppover gjennom lek og moro skal lære seg trygghet og glede over og under vann. 

Vi satser på å etablere ukentlige samlinger i svømmehall igjennom vinteren og er nå i gang med å utdanne instruktører og badevakter for å muliggjøre det. 

Vi ser allerede nå at dette er et veldig populært tiltak og Norges idrettsforbund er med og støtter oss i oppstartsperioden.  

Det er vårt ønske at dette skal være et rimelige, lavterskeltilbud med lite fokus på prestasjoner. 

Barn og unge skal få muligheten til å utvikle seg i sitt eget tempo og ferdigheter skal læres igjennom lek, moro og samhandling med andre barn og unge. 

Har du barn eller synes dette virker interessant, ikke nøl med å ta kontakt med oss på facebook gruppen: Spearos Oslofjord unge fridykkere.

Kontaktperson for gruppen er: 

Lone Gustavsen 
Ted Ringerike