Klubben trenger styremedlemmer

Være med i styret?

Spearos Oslofjord har vokst fort og har etter første halvår 117 medlemmer. Det er veldig positivt, men krever litt av oss som jobber for å få klubbskuta til å seile. 

Nå til høsten forsvinner to av våre eminente styremedlemmer til Trondheim for å studere. Det gjør at vi søker nye personer inn i styret fra høsten av. Vi håper du (uavhengig av kvalifikasjoner, yrke, alder osv.) har lyst til å være med! Vi trenger folk!

KASSEREREN 

Kassereren er "økonomisjefen" i styret. Han eller hun er punktlig, pålitelig og har kontroll på det som har med penger å gjøre. 

 • Ansvar for foreningens inn- og utbetalinger og bokføring
 • Ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter
 • Ansvar for at foreningens økonomi og økonomiske spørsmål
 • Utarbeider budsjett og sørger for revisjon og kontroll
 • Har ansvar for medlemsregisteret og for å minne medlemmer om innbetaling av kontingent
 • Følger opp- og oppretter avtaler hos leverandører på vegne av klubben

PROMOTØREN

Promotøren er klubbens ansikt utad. Han eller hun er sprudlende spearos-entusiast og publiserer arrangementer, aktiv på nett og jobber for at klubben blir sett og hørt utad. Kreativitet får løpe løpsk med hvordan vi skal tiltrekke oss nye medlemmer! -og hvordan vi best mulig ivaretar de vi allerede har.  

 • Ansvar for facebook-siden og nettsiden
 • Ansvar for å pushe arrangementer dit det trengs
 • Klubbmedlemmenes typiske kontaktpunkt
 • Presseansvarlig

REFERENTEN

Referenten er navet i informasjonsflyten i klubben. Referenten skriver referat fra styremøtene og har kontroll på alle dokumenter. Hun eller han er glad i strukturer og vet hvor man finner de nødvendige filene. 

 • Ansvar for filstrukturen 
 • Ansvar for styrereferatene og protokoller
 • Ansvar for arkivering av avtaler
 • Ansvar for at søknadsfrister og rapporteringsfrister blir overholdt

 

Vi håper du har lyst til å være med i en av rollene over eller bare som styremedlem! Kontakt oss gjerne på post@spearos.no eller via facebook så høres vi snart! 

Den "hemmelige" styresiden.

Den "hemmelige" styresiden.

Innsats premieres. Ofte i form av kaffe og vaffel. 

Innsats premieres. Ofte i form av kaffe og vaffel. 

Avstemminger i styregruppen

Avstemminger i styregruppen

Styremøtene blir typisk avholdt i pene omgivelser og er mindre formelt enn normale styremøter..

Styremøtene blir typisk avholdt i pene omgivelser og er mindre formelt enn normale styremøter..

Navn *
Navn
Ønsket rolle
Velg gjerne flere!

I praksis er det ca. 8 styremøter i løpet av året. Mye av diskusjonen og avstemmingene foregår på facebooksiden vår. 

Som styremedlem er du med på å gi nye- og etablerte fridykkere mulighet til å holde på med hobbyen sin. Vi jobber frivillig, men får dekket alle utgifter ifm arrangementer (mat, kurs, losji). 50% rabatt på is. Gratis lån av utstyr selv og til en venn. Arbeidet krever lite og har veldig mye å si for MANGE (p.t. 117 personer og en mulighet for alle de vi ikke har fått inn i klubben ennå).