SØNDAGSTUR

 

Blei en frisk søndagstur med Morten Lindhjem på løvøya.. sikt 6m.. under 6m så vil jeg si 10-15m.. noen krabber, blåskjell blei med inn.. så noen torsk, som fikk lov vokse seg større.. 😉

https://m.facebook.com/groups/1719138908350511?view=permalink&id=1835210796743321

Tea Wolff