Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Nedre søknadssum er 250 000,- men hvis man får med alle dykkemiljøene, må jo dette være genialt som støtte til opprydningstiltak. Man får ganske mange opprydningsdugnader for 250 000,- om pengene går til mat/drikke til dugnadsgjengen, samt fjerning av avfallet som hentes opp av sjøen.

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Tea Wolff