Hvordan filetere fisk

Flyndrefisker

Førstemann ut er den infamøse flyndra. Hvordan får du egentlig ut mest mulig ut av denne herligheten?

Se og lær


Torsk, sei, lyr, hyse og uer

Nestemann ut er kanskje lettere, og litt mer velkjent med


Verdens raskeste?

Dette er et rimelig imponerende stykke arbeid.