Back to All Events

Årsmøte

Årsmøtet avholdes den 19. Mars kl. 18:00 på Idrettens hus ved Ullevål Stadion.

Vi stiller med noe snacks og god stemning!

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete, innkallingen, saklisten
 • Sak 2: Velge dirigent, velge referent, to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 3: Behandle idrettslagets årsberetning
 • Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                        
 • Sak 5: Fastsette medlemskontingent
 • Sak 6: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 7: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 8: Foreta følgende valg:
 • 8.1                   Nestleder
 • 8.2                   Øvrige styremedlemmer
 • 8.3                   Varamedlemmer
 • 8.4                   Kontrollkomité med minst to medlemmer
 • 8.5                   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • 8.6                   Leder av valgkomiteen
 • 8.7                   Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
 • 8.8                   Varamedlem til valgkomiteen

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Spearos Oslofjord

Earlier Event: March 3
Fridykkerverksted for sesongen 2018
Later Event: April 6
Fridykkerkurs 1