Back to All Events

Strandrydding

skrot.jpg

Strandrydding!

Mer informasjon om sted kommer snart..

 

Navn *
Navn
Ansvarserklæring *
Eg erklærer med dette at eg deltek i en vannaktivitet på eige ansvar og risiko. Som deltakar er eg kjent med at snorkling og fridykking innebærer risiko for skadar og/eller uhell. All aktivitet med utstyr fra Spearos skjer på eige ansvar. Me oppmodar alle deltakarar til å bruke naudsynt sikkerheitsutstyr. Kvar enkelt deltakar må sjølv inspisere og vurdere tilrettelagt arena opp mot eige ferdigheitsnivå. Alle deltakarar er sjølve ansvarlege for å ha naudsynte forsikringar for å kunne delta i vannsportsaktivitetar. Spearos Oslofjord eller andre samarbeidspartnarar kan ikkje, under noko høve, haldast økonomisk eller strafferettsleg ansvarleg for eventuelle uhell, død eller personskadar som måtte førekoma under arrangementet. Dette gjeld òg eventuelle skadar på utstyr. Deltakerar under 18 år må ha signert fullmaktserklæring frå ein føresett / myndigheitsperson. Erklæringa tek ein med til registreringa ved ankomst ved lokasjonen aktiviteten arrangerast.
Earlier Event: November 11
Snorklekurs for barn
Later Event: December 16
Spearos julebord