hopp i havet 9. juni!

For at vi skal klare å finne ca riktig utstyr til alle er det viktig at vi vet hvilke kroppsfasonger dere alle har. Fyll derfor inn skjemaet under, så fyller vi opp med det vi har tilgjengelig. 

Ved å fylle ut og sende inn skjemaet skriver du også under på ansvarserklæring.

OBS! Vi har på dette arrangementet ikke kapasitet til å følge opp deltagere med spesielle behov, som vannskrekk eller motoriske utfordringer. 

 

Utstyrsreservasjon

Name *
Name
Ansvarserklæring *
Ansvarserklæring * Eg erklærer med dette at eg deltek i en vannaktivitet på eige ansvar og risiko. Erstatningsan Som deltakar er eg kjent med at snorkling og fridykking innebærer risiko for skadar og/eller uhell. All aktivitet med utstyr fra Spearos skjer på eige ansvar. Me oppmodar alle deltakarar til å bruke naudsynt sikkerheitsutstyr. Kvar enkelt deltakar må sjølv inspisere og vurdere tilrettelagt arena opp mot eige ferdigheitsnivå. Alle deltakarar er sjølve ansvarlege for å ha naudsynte forsikringar for å kunne delta i vannsportsaktivitetar. Spearos Oslofjord eller andre samarbeidspartnarar kan ikkje, under noko høve, haldast økonomisk eller strafferettsleg ansvarleg for eventuelle uhell, død eller personskadar som måtte førekoma under arrangementet. Dette gjeld òg eventuelle skadar på utstyr. Leietager er selv ansvarlig for å erstatte tapt eller skadet utstyr (unntak: blybelte). Deltakerar under 18 år må ha signert fullmaktserklæring frå ein føresett / myndigheitsperson. Erklæringa tek ein med til registreringa ved ankomst ved lokasjonen aktiviteten arrangerast.